Key game FIFA Soccer 18 trên PC

Đặt trước Key game FIFA Soccer 18 Standard Edition PC, Xbox , key game FUT 18 PS4

Website :

 • Trang chủ game FIFA18

  • Title: FIFA 18
  • Publisher: EA Sports
  • Developer: EA Canada
  • Release Date: 2017-09-29
  • Language: English
  • Platform: PC
  • Region: Global
  • Genre: Sports

 

Lưu ý: Do PES 2018 không được Steam bán ở Store VN, thể nên tài khoản Steam ở VN khi nhập code sẽ bị báo lỗi Country. Vì vậy bạn cần phải đổi Region tài khoản Steam của bạn trước khi nhập code (Khuyến nghị đổi sang Malay hoặc Indo). Nếu như bạn không tự đổi được thì có thể đưa tài khoản Steam của bạn cho chúng tôi để nạp giúp.

 

Làm thế nào để kích hoạt key game FIFA 18 (Global) trên Origin?

 1. To activate a game on Origin, you must first install the Origin Client and create an Origin account. 
 2. The game is then linked to your account and available in the "My Games" section to be downloaded and installed. 

Get a FIFA 18 Standard Edition PC (Global) now!