$5 Facebook Game Card

$5 Facebook Game Card

Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 133 McCash

Mô tả

Website:

 

Để nạp thẻ Facebook Credits Gift Card:

  1. Truy cập trang : www.facebook.com/gamecards?a=redeem

  2. Nhập mã PIN của bạn.

  3. Sau đó bạn có thể vào game và mua vật phẩm mà bạn yêu thích .