EMP TERA En Masse Game

Nạp thẻ Game Cards En Masse Points EMP, TERA online US Game Cards
Khách 2.350.000 VNĐ
Thành viên 2.329 McCash
Mua
Khách 500.000 VNĐ
Thành viên 487 McCash
Mua
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 245 McCash
Mua
Khách 2.460.000 VNĐ
Thành viên 2.437 McCash
Mua
Khách 1.260.000 VNĐ
Thành viên 1.245 McCash
Mua
Khách 650.000 VNĐ
Thành viên 635 McCash
Mua
Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 511 McCash
Mua
Khách 390.000 VNĐ
Thành viên 383 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 257 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 127 McCash
Mua

Làm thế nào để mua EMP?

  • EMP được mua từ Cửa hàng En Masse. Khi bạn mua EMP từ cửa hàng, bạn có thể cần phải đăng xuất khỏi tài khoản của mình và đăng nhập lại cho tổng số EMP của bạn để phản ánh số dư mới của bạn.

 

Tỉ lệ chuyển đổi dollar-to-EMP là gì?

  • Không có tỉ lệ chuyển đổi chính xác vì người chơi sẽ trải nghiệm các mức thuế khác nhau dựa trên vị trí địa lí của họ. Ngoài ra, các gói $ 20, $ 40 và $ 100 USD bao gồm tăng số tiền thưởng EMP thay đổi giá trị. Tuy nhiên, giá trị "cơ sở" là 100 EMP trên 1 đô la Mỹ.

 

Bạn sẽ nhận được tiền thưởng EMP để mua các gói lớn hơn.

  • 1000 EMP - Không có tiền thưởng
  • 2200 EMP - Thưởng 10%
  • 4600 EMP - Thưởng 15%
  • 12000 EMP - Tiền thưởng 20%

 

Hướng dẫn cách nạp thẻ EMP En Masse Points

1. Truy cập và đăng nhập tài khoản game :  https://account.enmasse.com/users/account

2. Click vào nút :  Enter Code để nhập mã thẻ