EMP TERA En Masse Game

Nạp thẻ Game Cards En Masse Points EMP, TERA online US Game Cards

Làm thế nào để mua EMP?

  • EMP được mua từ Cửa hàng En Masse. Khi bạn mua EMP từ cửa hàng, bạn có thể cần phải đăng xuất khỏi tài khoản của mình và đăng nhập lại cho tổng số EMP của bạn để phản ánh số dư mới của bạn.

 

Tỉ lệ chuyển đổi dollar-to-EMP là gì?

  • Không có tỉ lệ chuyển đổi chính xác vì người chơi sẽ trải nghiệm các mức thuế khác nhau dựa trên vị trí địa lí của họ. Ngoài ra, các gói $ 20, $ 40 và $ 100 USD bao gồm tăng số tiền thưởng EMP thay đổi giá trị. Tuy nhiên, giá trị "cơ sở" là 100 EMP trên 1 đô la Mỹ.

 

Bạn sẽ nhận được tiền thưởng EMP để mua các gói lớn hơn.

  • 1000 EMP - Không có tiền thưởng
  • 2200 EMP - Thưởng 10%
  • 4600 EMP - Thưởng 15%
  • 12000 EMP - Tiền thưởng 20%

 

Hướng dẫn cách nạp thẻ EMP En Masse Points

1. Truy cập và đăng nhập tài khoản game :  https://account.enmasse.com/users/account

2. Click vào nút :  Enter Code để nhập mã thẻ